Dvě vesmírné veličiny, které mají přesně takovou hodnotu jakou musí mít

Dvě vesmírné veličiny, které mají přesně takovou hodnotu jakou musí mít

Síla Higgsova pole První nebezpečné číslo na seznamu Cliffa je hodnota, která představuje sílu,  Higgsova pole – neviditelné energetické pole, které podobně jako magnetické pole prostupuje vesmír. Tím jak částice prochází přes  Higgsovo pole, získají hmotu a stávají se  protony, neutrony a elektrony, které pak tvoří  všechny atomy. “Higgsovo pole je jen velmi slabé,” říká Cliff. “Není ale nulové, ale je  deset tisíc bilionů krát slabší než jeho možná plná síla”. A tato hodnota je velmi důležitá. Kdyby to byla trošku jiná, pak by vesmír neměl fyzickou strukturu. ”