Co to je kulturní marxismus?

Malým skupinám a slabým minoritám, které trpí falešným náhledem , musí být pomoženo.
Jejich existence je důležitější než přetrvávání práv a svobod, které udělují moc těm, kteří potlačují tyto minority.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *