Month: May 2015

Proroctví

Z proroctví Matky Shiptonové,

Z proroctví Matky Shiptonové, (cca rok 1520) To bude znamení všem vidoucím, buďte si jisti, to přihodí se všem dosud živoucím, naráz odumře láska a manželství vymizí, ubude národů a nevinnost všem bude cizí. Ženy pečovat budou o kočky a plémě psí, zatímco muži žít jak kanci divocí.

Read More
Nezařazené

Skutečná revoluce

Lásky je především potřeba k vytvoření nového světa, nové kultury, vnitřní kultury člověka, ke které není zapotřebí ani kněžích, ani církevních dogmat. Ke stvoření takového světa však musí dojít nejdříve v nitru lidí, nikoliv změnou zevních poměrů, politiky nebo ekonomiky, ale Láskou k Pravdě. Zde nejde o sentimentalitu, ale o skutečný vztah člověka k Bohu […]

Read More
Nezařazené

10 nejdůležitějších každodenních připomínek

Důležité zásady, na které často zapomínáme nebo na ně prostě ani nepomyslíme. Pro zachování stálé duševní rovnováhy je důležité si je pravidelně připomínat…

Read More