10 nejdůležitějších každodenních připomínek

Důležité zásady, na které často zapomínáme nebo na ně prostě ani nepomyslíme. Pro zachování stálé duševní rovnováhy je důležité si je pravidelně připomínat…

1. Soustřeďte se pouze na to, co má skutečně význam.

Pod vlivem špatné nálady máme sklon věnovat pozornost negativním událostem. Uvědomte si celkový obraz. Skutečně ty podružnosti stojí za to, aby odváděly vaši pozornost?

2. Být sám se sebou – je to normální a je to potřebné.

Někdy zkrátka potřebujeme poodstoupit, přehlédnout situaci, vztahy nebo prostě život jako celek.

3. Udržet všechno pod kontrolou není možné.

Všechny události svého života předvídat nedokážete. Plánovat věci přesně do detailu je složité a někdy zcela nepotřebné. Nechte někdy věci jít svou cestou.

4. Názory jiných lidí nemají význam.

Někdy jsme skutečně příliš závislí na mínění někoho jiného. Může nás to dovést až ke snaze vyhovět každému kromě sebe sama. Řiďte se vlastní intuicí a dělejte všechno, co se zdá dobré v první řadě vám samotným, bez ohledu na reakci okolí.

5. Buďte houževnatí.

Jestliže usilujete o něco, co pro vás hodně znamená, nevzdávejte se, ani když dostanete negativní odpověď ne jednou, ale třeba desetkrát. Myslete na svůj konečný cíl. Než vyrobil tepelnou žárovku, musel Edison provést přes šest tisíc pokusů!
6. Nemusíte znát odpověď na všechny otázky.

Nikdo z nás nemá předem narýsovanou mapu života. Stále se učíme a rosteme. Život sám o sobě je tajemství. A pociťovat čas od času jakousi neurčitost je normální.

7. Jste naprosto způsobilí.

Nejspíš každého z nás občas přepadnou myšlenky typu „Nejsem dost chytrý/á, dost hezký/á, dost silný/á, abych dokázal/a to či ono“. Poskytněte raději sami sobě možnost projevit nové kvality, místo abyste se utvrzovali v těchto sebeomezujících konstatováních. Změňte negativní přesvědčení v pozitivní!

8. Žijte v přítomnosti.

Snažte se nezatěžovat minulostí a nezneklidňovat se kvůli budoucnosti. Do svého přítomného dne vneste maximum vědomého soustředění.

9. City a prožitky vás nezabijí.

Hořkost z rozloučení, deprese nebo pocit urážky v nás občas budí pocit naprosté bezmoci, beznaděje a strachu. Je třeba ovládnout se, sebrat zdravý rozum a síly, a koncentrovat je na ideální průběh dalších událostí. V duchu za tuto životní zkušenost poděkujte a jděte dál.

10. Všichni jsme jen lidé.

To je pravděpodobně nejdůležitější připomínka. Dělali jsme, děláme a budeme dělat chyby. Ne vždy se budeme cítit šťastní a dobří. Až budete příště mít pocit, že jste vyřízeni, připomeňte si, že jste lidská bytost. Všichni žijeme a získáváme zkušenosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *