Skutečná revoluce

Lásky je především potřeba k vytvoření nového světa, nové kultury, vnitřní kultury člověka, ke které není zapotřebí ani kněžích, ani církevních dogmat. Ke stvoření takového světa však musí dojít nejdříve v nitru lidí, nikoliv změnou zevních poměrů, politiky nebo ekonomiky, ale Láskou k Pravdě. Zde nejde o sentimentalitu, ale o skutečný vztah člověka k Bohu a cestou Lásky člověka k člověku. Přání ať jsou šťastny všechny bytosti, se musí nejdříve odehrát v našem nitru, upřímně a opravdově. Teprve potom je můžeme provolávat do světa. Revoluce, která by přinesla světu nové myšlení a tím lepší svět, musí nejprve uzrát v srdcích lidí, aby je zbavila sobectví a ctižádostivosti. Teprve pak může zasáhnout i svět.

Eduard Tomáš

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *