Latest Post

Srovnání cloudů pro osobní agendu 12 COMMON SYMBOLS IN DREAMS AND WHAT THEY MEAN

Co by se stalo, kdyby bylo dokázáno, že “fosilní paliva” nejsou ve skutečnosti výsledkem tlení rostlinné a zvířecí masy, ale že se tvoří uvnitř Země prostými chemickými procesy, a že není třeba se obávat, že tyto produkty “dojdou”?

Abiotická ropa (Abiotic oil)

Teorie abiotického tvoření ropy říká, že ropa je produktem přirozeně se vyskytujících a probíhajících geologických procesů. Teorie byla vyvinuta v SSSR během studené války, protože Sovětský svaz potřeboval být soběstačný pokud jde o energii. Teorie má pevné základy a je založena na experimentálních důkazech jak laboratorních, tak polních. Teorie pomohla nalézt rozsáhlé množství ložisek ropy a zemního plynu. Příkladem jsou ropná pole Južnyj Chylčuju (South Khylchuyu) a Sachalin II.

Velmi zjednodušeně, uhlík přítomný v magmatu pod zemskou kůrou reaguje s vodíkem a tvoří metan a řadu dalších alkanů. Reakce jsou komplikovanější, mají několik mezistádií. Konkrétní horniny jako žula či jiné založené na křemíku fungují jako katalyzátory, které urychlují reakci, aniž se účastní nebo spotřebovávají v procesu.

Zdroje:

http://orgo-net.blogspot.cz/2015/07/na-zemi-je-dostatek-ropy.html#more

http://viewzone.com/abioticoil.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.